EF Hasleferiepark

Orientering om generalforsamling

Som bekendt afholdes Ejerforeningens generalforsamling normalt hvert år lørdagen før Palmesøndag.
 
På grund af Coronasituationen lykkedes dette ikke sidste år, og vi må nu erkende, at det heller ikke kan lade sig gøre i år. Generalforsamlingen skulle have været afholdt lørdag den 27. marts 2021, men på dette tidspunkt vil der –  jævnfør de nugældende restriktioner – være et forsamlingsforbud på Bornholm på 10 personer.
 
På vores bestyrelsesmøde lørdag den 27. februar 2021 besluttede vi på denne baggrund at udsætte generalforsamlingen til den 12. juni 2021 i forventning om, at situationen på dette tidspunkt er forbedret så meget, at vi kan samles til en forhåbentlig normal generalforsamling.
 
Den ordinære generalforsamling er derfor ændret til: Lørdag den 12. juni 2021 med start klokken 13:00 samt et indledende let frokost-arrangement klokken 12:00. Bestyrelsen vender snarest tilbage med en dagsorden.