EF Hasleferiepark

Nyt fra bestyrelsen

Skovpleje 2019 (Opdateret 22. maj 2019) 
Bornholms Regionskommune vil i løbet af 2019 fælde en del træer langs hele matrikelskellet, hvor det giver mening af hensyn til lys og luft ved husene. Træerne er i samarbejde med bestyrelsen blevet afmærket. Bestyrelsen har endvidere talt med skovfoged H.C. Olsen fra Bornholms Regionskommune om etablering af læbælter. H.C. Olsen anbefalede ejerforeningen at få fældet de træer i læbælterne, der er høje og tynde, som bestyrelsen i øvrigt har foretaget de senest 5 år. Dette er for at skaffe lys til de træer, som skyder op fra bunden, således at der på den måde bliver skabt nogle fornuftige og naturlige læbælter. Af hensyn til åbenheden mellem blokkene vil fældningen ske over en årrække.

Legepladser
Ejerforeningens legepladser er efterhånden nedslidte, hvorfor de bliver udskiftet i foråret 2019. Legepladsen  foran den ”tidligere P-blok” er i så dårlig stand, at bestyrelsen har været nødt til at afspærre den.