EF Hasleferiepark

Orientering fra bestyrelsen

Orientering fra bestyrelsens møde den 16. september 2017:

Ny lovgivning om persondata
Den 1. maj 2018 træder en ny EU-lov i kraft. Loven omhandler, hvordan persondata bliver indsamlet og behandlet. Kravene til datasikkerhed bliver skærpet betydeligt med den nye lov. Loven vil også omfatte foreninger som Ejerforeningen Hasle Feriepark. Bøderne ved overtrædelse af loven er meget store, hvorfor bestyrelsen har besluttet at sende bestyrelsesmedlem Keld Nicolaisen på kursus i den nye lov for at sikre, at ejerforeningen overholder den nye lovgivning.

Status for swimmingpool
Ejerforeningen har modtaget arbejdsnota fra Bornholms Regionskommune “Miljø- og svømmebadsteknik beskrivelse – godkendelsesgrundlag”. Bestyrelsesformand Ole Dreyer har ansvaret for dialogen med regionskommunen samt arbejdet med godkendelse af swimmingpoolen.

Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er den 18. november 2017. Hvis har du ønsker til emner, som bestyrelsen skal drøfte, så beder vi dig maile til bestyrelsen på ef@efhasleferiepark.dk