EF Hasleferiepark

Orientering fra bestyrelsen

Nye husnumre
Fra og med 1. januar er alle husnumre blevet udskiftet, således at husnumrene tilsvarer ejerlejlighedsnumrene. Det betyder, at de gamle husblok-numre (M, N, O, P, R og S) udgår. Samtidig med dette bliver vejadressen ændret fra “H.C. Sierstedsvej” til “Hasle Feriepark”. Ændringen skyldes nye lovregler, som kræver, at adresser er entydige og nemme at finde via GPS, hvis eksempelvis en ambulance skal finde vej til et bestemt hus.

Træer og skovpleje
Det er bestyrelsens intension, at både ejere og lejere er tilfredse med sol og skygge på de enkelte terrasser. Bestyrelsen har gennemgået ferieparken med henblik på at få så meget sol på terrasserne som muligt. Med til dette arbejde havde vi en liste over de klager over manglende sol på terrasserne, der har været gennem sæson 2016. Der vil selvfølgelig altid opstå perioder hen over dagen, hvor man vil opleve forbigående skygge.

Bestyrelsen har fremstillet et skema, som vi vil bruge i sommeren 2017. Skemaet indeholder dato og klokkeslæt. Målingerne udføres to gange på de enkelte dage kl. 10:00/11:00 og kl.16:30/17:30. På den måde vil vi få et godt billede af, hvor der er problemer med skygge, og samtidig se hvorledes dette kan afhjælpes.

Den 18. juni 2016 kl. 14:00 og 15:00 gennemgik bestyrelsen alle terrasser i ferieparken. Der var sol på de 71 terrasser. På det hus nr. 26 (tidligere O2), som ikke havde sol, kom solen igen senere på dagen. Vi vil selvfølgelig medgive, at målingen blev foretaget på den dag, hvor solen stod højest på himlen. Bestyrelsen vil fremstille et notat, til godkendelse på generalforsamlingen, hvor principper vedrørende skovpleje vil fremgå.

Nye krav til swimmingpools
Der er kommet nye krav fra Regionskommunen til swimmingpools. Vi kan endnu ikke sige præcist, hvad det kommer til at betyde for Hasle Feriepark, men indtil videre har Bornholms Regionskommune orienteret os om, at mange bassinanlæg på Bornholm ikke lever op til de gældende lovkrav. Jævnfør Bornholms Regionskommune er det i øvrigt yderst få anlæg på Bornholm, som lever op til lovkravene. Bornholms Regionskommune vil i løbet af perioden 2017-2019 udarbejde godkendelser af samtlige anlæg, som ikke overholder de nye krav. Vi orienter jer, når vi ved mere om betydning for Hasle Feriepark.

Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er den 18. marts 2017. Hvis du har emner, som du ønsker, at bestyrelsen skal drøfte, så send en mail til ef@efhasleferiepark.dk

Husk generalforsamlingen
Næste generalforsamling er lørdag den 8. april 2017 kl. 13:00. Der vil blive serveret mad fra kl. 12:00.