EF Hasleferiepark

Orientering fra bestyrelsen

TV
Grundet store problemer med at få tv-signal ud til de enkelte huse, har bestyrelsen været nødt til at finde en anden tv-løsning end vores nuværende. Bestyrelsen har indhentet forskellige tilbud, og har på den baggrund valgt en løsning, som koster cirka kr. 500 pr. år. Tilbuddet giver mulighed for at se tv hele året, ligesom løsningen er langt mere fremtidssikret end vores nuværende tv-løsning.

For de fleste husejere vil den nye tv-løsning kun betyde meget små ændringer, mens det for andre husejere med gamle tv kan betyde, at det er nødvendigt med udskiftning af tv’et. Alle husejere vil få direkte besked i løbet af de kommende måneder, om hvad ændringen konkret betyder for dem.

Vores tidligere tv-signal-leverandør var også leverandør af vores internetløsning. Vores internet har fungeret tilfredsstillende, hvorfor vi ikke foretager ændringer eller skift af internetleverandør.

Pool
Det er desværre kommet en utæthed i pooldugen. Bestyrelsen sørger for, at poolen bliver repareret inden sæsonstarten 2017.

Skygge fra træer
Bestyrelsen har fået en del henvendelser fra ejere og lejere, om at der er nogle træer, som giver meget skygge på husene. De enkelte bestyrelsesmedlemmer har, når de har været i ferieparken, undersøgt problemerne, således at der er foretaget kontrol på forskellige årstider og forskellige tidspunkter på døgnet. Til november vil bestyrelsen gennemgå ferieparken sammen med professionelle skovfolk samt Steffen Finne (receptionen), for at finde ud af, hvor vi kan forbedre forholdene med hensyn til sol på de enkelte terrasser. En del af udfordringen består i, at nogle af de skyggegivende træer står på naboens grund, som er ejet af Bornholms Regionskommune.

Har du emner til drøftelse?
Næste bestyrelsesmøde er den 21. januar 2017. Hvis du har emner, som du ønsker, at bestyrelsen skal/bør drøfte, så send en mail til ef@efhasleferiepark.dk. Husk at også at sætte kryds i kalenderen den 8. april 2017 til årets generalforsamling.