EF Hasleferiepark

Orientering fra bestyrelsen

Orientering om udførte opgaver samt kommende opgaver:

  • Legepladsen ved centerbygningen er blevet renoveret med nyt sand, ligesom der er kommet ny hoppepude.
  • Legeredskaberne vil blive malet til august.
  • Sandkassen ved P-blokken er blevet fjernet
  • Kantfliserne ved poolen er blevet fastgjort, og der er blevet lavet en afløbsrist ved børnepoolen
  • I uge 26 vil M-, N- og O-blokken få malet sydsiden (kun med den røde farve)
  • Der er indkøbt 6 bolde til brug på multiarenaen, som gæster og ejere kan låne ved henvendelse hos Linda
  • Der er fjernet træstubbe på området
  • Der er sået græs foran M-blokken

Bestyrelsen har drøftet løsningsmuligheder på, at der er på området ligger relativt mange cigaretskod langs stierne samt ud for terrasserne. En af løsningerne vil være, at der opsættes askebægre på alle terrasser, ligesom der opsættes affaldskummer med sand langs stierne. Bestyrelsen vil følge problemet henover sommeren og drøfte emnet igen på næste bestyrelsesmøde med henblik på at træffe en afgørelse på løsningsmetoden.

Det er konstateret, at nogle gæster (og måske også ejere) kaster brugte grillkul ud i området foran terrasserne. I samarbejde med Team Bornholm og Linda har bestyrelsen derfor lagt informationsmateriale ud i de feriehuse, som har grill, med krav om, at brugte kul skal i affaldscontainerne – dog kun når de er helt kolde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 1. oktober. Hvis du har input til emner, som du ønsker drøftet, så beder bestyrelsen dig maile på ef@efhasleferiepark.dk.